Bezvůlová bezpečností spojka s nejvyšší přesností

SecMatic Plus Type 588 je spojka proti přetížení s čelním ozubením, speciálně vyvinutá z důvodu neustále se zvyšujících bezpečnostních požadavků moderních strojů a zařízení. Jako centrální prvek slouží talířová pružina.

Nejdůležitější vlastnosti

  • zaručené odpojení systému v případě přetížení
  • velmi vysoká přesnost procesu spínání/vypínání při statickém a dynamickém zatížení
  • snadná integrace díky kompaktnímu provedení
  • bezvůlový přenos točivého momentu
  • spolehlivost díky uzavřenému konstrukčnímu provedení

Popis funkce

Ozubený věnec, uložený axiálně posuvně na duté hřídeli, je tlačenou talířovou pružinou proti řadícímu kroužku. Řadící kroužek přenáší točivý moment prostřednictvím tvarového spojení přes čelní ozubení s pevným bodem a spíná tak pouze v jedné poloze. Pomocí nastavovací matice lze nastavit předpětí talířové pružiny a tím i momentu přetížení, při kterém spojka vypne. Dojde-li k přetížení, je čelní ozubení od sebe axiálně odtlačováno ze záběru a spojka proklouzne. Ozubený věnec a řadicí kroužek po sobě vzájemně prokluzují, dokud spojka po jednom úplném otočení opět nesepne.

Rozsah výkonu

  • ochrana před přetížením až do 2 000 Nm

Aplikace / oblasti použití

  • balicí stroje
  • přepravní a automatizační technika
  • elektropřevodovky
  • vysoce kvalitní čerpadla