Elektromagnetisk aktiverede koblinger og bremser

Altid godt udstyret

Elektromagnetisk aktiverede koblinger og bremser anvendes til start, standsning, positionering og sikker fastholdning af masser, der bevæger sig. De står også til rådighed som koblings-bremse-kombinationer, som er monteret sammen i et hus.

Elektromagnetisk aktiverede koblinger og bremser er særdeles velegnet til anvendelser, hvor store bremse- og drejningsmomenter, korte koblingstider eller højeste sikkerhedsstandarder efterspørges eller der hersker ekstreme betingelser.

Med vores skalerbare modulsystem tilbyder vi dig den optimale løsning til alle anvendelsesformål.

Fjederkraftbremser

Fjederkraftbremser

Fjederkraftbremser

Fjederkraftbremser

Fjederkraftbremser aktiveres elektromagetisk og anvendes i områder, hvor masser skal nedbremses eller fastholdes.

Deres bremsekraft opstår via trykfjedre, derfor virker det ved friktion frembragte...

Polfriktionskoblinger

Polfriktionskoblinger

Polfriktionskoblinger

Polfriktionskoblinger

Polfriktionskoblinger er elektromagnetisk aktiverede friktionskoblinger og muliggør en hurtig og sikker adskillelse af drivstrengen og til- og frakobling al diverse aggregater. Polfriktionskoblinger...

Elektromagnetkoblinger og -bremser

Elektromagnetkoblinger og -bremser

Elektromagnetkoblinger og -bremser

Elektromagnetkoblinger og -bremser

Til at frembringe drejnings- og bremsemomentet forsynes spolen på magnetdelen med jævnspænding og der opstår et magnetfelt. Gennem den magnetiske tiltrækningskraft trækkes ankerskiven på ankerdelem...

Koblings-bremsekombinationer

Koblings-bremsekombinationer

Koblings-bremsekombinationer

Koblings-bremsekombinationer

I koblings-bremse-kombinationer anvendes elektromagnetiske koblinger og bremser af typeserierne INTORQ 14.105/115, som kobles skiftevis for at acellerere og nedbremse drivakslen. Drejningsmomentet...

Tandkoblinger og -bremser

Tandkoblinger og -bremser

Tandkoblinger og -bremser

Tandkoblinger og -bremser

Elektromagnetisk aktiverede tandkoblinger overfører drejningsmomentet slørfrit. Det overførbare drejningsmoment samt koblingsegenskaberne er afhængige af koblingsfortandingens udformning. ...

Sales and Service contact