Upínací prvky

Požadavky zákazníků řešíme individuálně

Mechanické upínací prvky slouží k silovému (třecímu) a bezvůlovému přenosu točivých momentů a axiálních sil mezi hřídelemi a náboji, příp. díly strojů.

Výhody třecího přenosu točivých momentů oproti spojení lícovaným perem jsou:

 • trvalé a nedestruktivní spojení
 • rychlejší a čistější montáž a demontáž
 • možnost polohování v axiálním směru na hřídeli
 • přenos točivého momentu při současné absorpci axiálních sil
 • v závislosti na konstrukci opakovaně znovupoužitelné
 • absolutně bezvůlové – nejvhodnější pro servotechniku a reverzní chod
 • ochrana částí stroje před přetížením pomocí prokluzování
 • lepší činitele únavové pevnosti
 • úspora materiálu u rozměrů hřídele a náboje
 • není vyžadována speciální kvalita povrchu
 • větší toleranční pole v rozsahu průměrů hřídele a náboje
 • žádná vibrační koroze

Nabízíme jak řešení s mechanickými upínacími prvky, tak i s hydraulickými a hydromechanickými upínacími pouzdry.

Hydraulická a hydromechanická upínací pouzdra

Hydraulická a hydromechanická upínací …

Hydraulická a hydromechanická upínací pouzdra

Hydraulická a hydromechanická upínací pouzdra

Pascal objevil princip – firma ETP prozkoumala jeho pozitivní vlastnosti, dále je propracovala a využila je ve spojení hřídel–náboj.

„Působí-li vnější tlak na kapalinu v uzavřená nádobě, zvýší se...

Mechanické upínací prvky

Mechanické upínací prvky

Mechanické upínací prvky slouží k silovému, příp. třecímu a bezvůlovému přenosu točivých momentů a axiálních sil mezi hřídelemi a náboji.

Naše rozsáhlé výrobní portfolio sahá od standardních řešení...