Historie podniku

40 let zkušeností

V 70. letech vstoupila firma Lenze do světa hnacích prvků. Od té doby uplynulo 40 let a naše know-how je tak rozsáhlé jako nikdy předtím. Od dubna 2013 je portfolio hnacích prvků známé pod názvem Lenze Selection.